Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Misja szko造

 

Certyfikat uzyskania tytu逝 "Bezpiecznej Szko造" 2012Nasza szko豉 od pocz徠ku swojego istnienia d捫y豉 do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowo軼i uczniów, stwarzania warunków dla zainteresowa i talentów w ró積ych dziedzinach wiedzy oraz umiej皻no軼i.

 

Szko豉 jest atrakcyjn dla uczniów placówk edukacyjn o niepowtarzalnym obliczu. Szko豉 gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do nast瘼nego etapu edukacji oraz 篡cia we wspó販zesnym 鈍iecie. Integruje rodziców wokó wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znacz帷ym elementem 鈔odowiska lokalnego.
Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bie膨co udoskonala poziom swego wykszta販enia. Jeste鄉y szko陰, która wychowuje i kszta販i, opieraj帷 si na powszechnie uznanych warto軼iach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.
Szko豉 organizuje czas wolny m這dzie篡 i kszta速uje nawyki kulturalnego sp璠zania czasu wolnego poprzez:

 • prowadzenie zaj耩 pozalekcyjnych rozwijaj帷ych osobowo嗆 ucznia i jego zainteresowania
 • organizowanie zaj耩 rekreacyjno-sportowych
 • udzia m這dzie篡 w programach edukacyjnch, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych
 • prowadzenie zaj耩 z uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • prowadzenie zaj耩 wyrównawczych dla uczniów maj帷ych trudno軼i z poszczególnych przedmiotów,
 • organizowanie samopomocy kole瞠雟kiej. 

Cele i zadania szko造

 • umo磧iwienie zdobycia wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do uzyskania 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造,
 • stwarzanie warunków do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zaj耩 dydaktyczno-wyrównawczych,
 • umo磧iwienie absolwentom dokonanie 鈍iadomego wyboru dalszego kszta販enia,
 • kszta速owanie 鈔odowiska wychowawczego sprzyjaj帷emu zrealizowanie celów i zasad przyj皻ych w programie wychowawczym we wspó逍racy z domem rodzinnym, parafi i organizacjami m這dzie穎wymi stosownie do warunków szko造 i wieku uczniów

  NASZA SZKOx POSIADA: 

 • now sal gimnastyczn,
 • multimedialn bibliotek szkoln,
 • dobrze wyposa穎ne sale lekcyjne,
 • pedagoga szkolnego,
 • wykwalifikowan kadr pedagogiczn,
 • stoówk szkoln,
 • dwa boiska sportowe,

 NASZA SZKOx UZYSKALA W 2012 ROKU CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOΧ oraz cz這nkostwo w Klubie Bezpiecznych Szkó.


Nasza galeria
RDC

Admin: J. Kamionka