Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Kadra nauczycielska
Bini璠a Barbara Uko鎍zy豉 szko喚 Podstawow w Babnie. Studium Nauczycielskie w Solcu n/Wis陰. W latach 1990-1993 ucz瘰zcza豉 do WSP w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uzyska豉 tytu magistra nauczanie pocz徠kowego. W 1999 r. Uko鎍zy豉 studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 r. uko鎍zy豉 kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Prac rozpocz窸a w 1989 r. W Szkole Podstawowej w Przy喚ku, nast瘼nie kontynuowa豉 j w Zespole Szkó w Przy喚ku. Obecnie jest nauczycielem historii, WOS-u i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku. Stopie awansu: nauczyciel dyplomowany /XII-2006/
 

Cie郵akowski Grzegorz. Uko鎍zy studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – kierunek; historia, a nast瘼nie na Politechnice Radomskiej Studia podyplomowe z zakresu – nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy. Prac rozpocz掖 w 1986 r. W Publicznej Szkole Podstawowej w Ma喚czynie. W latach 1995-1998 pracowa w Publicznej Szkole Podstawowej w ζweczku Starym na stanowisku dyrektora. W latach1998-2001 w tej samej szkole jako nauczyciel historii. Od 01.09.2001 r. pracuje w Publicznym Gimnazjum Przy喚ku jako nauczyciel wychowania fizycznego. Stopie awansu: nauczyciel dyplomowany /VIII-2006/
 
  

Gajowiak Renata  Uko鎍zy豉 Szko喚 Podstawow w nr 1 w Zwoleniu oraz Liceum Ogólnokszta販帷e w Zwoleniu. Tytu magistra geografii uzyska豉 po uko鎍zeniu WSP w Kielcach. W roku 2005 uko鎍zy豉 Studia Podyplomowe z zakresie bibliotekoznawstwa. Prac rozpocz窸a w Szkole Podstawowej w ζguszowie. Obecnie pracuje w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel geografii i biblioteki. Stopie awansu: nauczyciel mianowany 
 
 
 
 


Ciepielewska Paulina
W latach 2005-2008 ucz瘰zcza豉 do I Liceum Ogólnokszta販帷ego im. Miko豉ja Kopernika w Radomiu, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
W czerwcu 2013 roku uko鎍zy豉 studia magisterskie stacjonarne o kierunku biologia - specjalno嗆: nauczanie biologii i chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Sk這dowskiej w Lublinie.
Od 01.01.2017r. pracuje w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel biologii.
Stopie awansu: nauczyciel sta篡sta  
 
 
 

Gregorczyk Ma貪orzata Uko鎍zy豉 Szko喚 Podstawow w Babinie. W latach 1989-1993 ucz瘰zcza豉 do Liceum Ogólnokszta販帷ego w Solcu n/Wis陰. W roku 1987 uko鎍zy豉 studia licencjackie na WSP w Kielcach, a nast瘼nie w 1999 r. studia magisterskie równie na WSP w Kielcach, kierunek; chemia. W 2004 r. uko鎍zy豉 Niepubliczne Kolegium J瞛yków obcych – specjalno嗆; j瞛yk angielski. Prac rozpocz窸a w 2000 r. w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel chemii i j瞛yka angielskiego. Stopie awansu: nauczyciel dyplomowany /XII-2009/
 
 

Holender Ilona W latach 1999-2003 ucz瘰zcza豉 do Liceum Ogólnokszta販帷ego w Zwoleniu. W czerwcu 2006 r. uko鎍zy豉 studia licencjackie o kierunku wychowanie fizyczne i specjalno軼i wychowanie zdrowotne i korektywa na Politechnice Radomskiej. W czasie studiów uko鎍zy豉 kurs instruktorów sportu- specjalno嗆 pi趾a koszykowa, p造wanie, kurs masa簑 klasycznego i kurs masa簑 leczniczego. Zdoby豉 tak瞠 uprawnienia M這dszego Ratownika WOPR-u. Uzyska豉 tytu magistra w 2008 r. na AWF-e w Warszawie-Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego w Bia貫j Podlaskiej. Prac w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego rozpocz窸a od 1 wrze郾ia 2006 r. w PG w Przy喚ku. Stopie awansu:nauczyciel kontraktowy /VII-2007/, mianowany /VIII-2012/
 

Ku Jolanta Po uko鎍zeniu szko造 podstawowej ucz瘰zcza豉 do Studium Nauczycielskiego w Solcu n/Wis陰. W 1993 r. uko鎍zy豉 Studium Katechetyczne Diecezjalnego Studium Katechetycznego w Radomiu, a nast瘼nie w 1995r. Kolegium Teologiczne w Radomiu. Prac rozpocz窸a w Szkole Podstawowej w Mszadli Starej jako nauczyciel oddzia逝 przedszkolnego. Od 1993 r. pracuje w Szkole Podstawowej w Przy喚ku, a nast瘼nie w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku w charakterze nauczyciela religii. Stopie awansu: nauczyciel mianowany
 
 
 

Papis Grzegorz  W latach 1995-2000 uko鎍zy Technikum Technologii i 砰wno軼i w Janowcu, a w latach 2000-2005 studiowa na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pu豉skiego, któr uko鎍zy z tytu貫m magistra edukacji techniczno-informatycznej o specjalno軼i informatyka stosowana. Od 15 kwietnia 2004 r. zatrudniony w Zespole Szkó im. J. S. Lubomirskiego w Janowcu jako nauczyciel informatyki, podstaw techniki, techniki biurowej. Od 1 wrze郾ia 2006 r. pracuje równie jako nauczyciel fizyki, zaj耩 technicznych i edukacji dla bezpiecze雟twa w PG Przy喚ku. Stopie awansu: nauczyciel mianowany /VIII-2011/, dyplomowany /31.08.2016/
 
   

Solis Barbara Uko鎍zy豉 Liceum Ogólnokszta販帷e w Zwoleniu. Nast瘼nie ucz瘰zcza豉 do Studium Pedagogicznego w Radomiu. W 1992 r. uko鎍zy豉 WSP w Kielcach, uzyskuj帷 tytu magistra filologii rosyjskiej. W roku 1996 uko鎍zy豉 Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie filologii polskiej. Od 2001r. jest egzaminatorem OKE do przeprowadzania sprawdzianów po klasie VI szko造 podstawowej. W 2004 r. uko鎍zy豉 kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Prac rozpocz窸a w Szkole Podstawowej w Rudkach. Potem pracowa豉 w Publicznej Szkole Podstawowej w ζweczku. Obecnie pracuje w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel j. polskiego, j. rosyjskiego. Stopie awansu: nauczyciel mianowany

Syta El瘺ieta Od 1975 r. Ucz瘰zcza豉 do Liceum Ogólnokszta販帷ego Na喚czowie. W 1985 r. uko鎍zy豉 studia na Wydziale: Technologia 砰wno軼i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a nast瘼nie Studia podyplomowe w zakresie: matematyka z informatyk. W 01.09.1991 r. rozpocz窸a prac w Szkole Podstawowej w Wilczowoli. Od 01.09.1993 r. pracuje w Szkole Podstawowej w Przy喚ku, a nast瘼nie w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku w charakterze nauczyciela matematyki. Stopie awansu: nauczyciel dyplomowany /VII-2001/
 
 

Szyma雟ka-Gunia Agnieszka w latach 1987-1996 ucz瘰zcza豉 do Szko造 Podstawowej nr 2 w Zwoleniu. Nast瘼nie w latach 1996-2000 kontynuowa豉 nauk w Liceum Ogólnokszta販帷ym w Zwoleniu. W 2003 roku uko鎍zy豉 trzyletnie studia licencjackie z zakresu resocjalizacji i niedostosowania spo貫cznego w Wy窺zej Szkole Umiej皻no軼i Pedagogicznych i zarz康zania w Rykach. W latach 2003-2005 studiowa豉 w Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika. W czerwcu 2005 uzyska豉 dyplom magistra pedagogiki. Obecnie pracuje w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku w charakterze pedagoga szkolnego. Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy, mianowany /VIII-2012/
 

Trzaskowska Anna Uko鎍zy豉 szko喚 podstawow w nr 1 w Zwoleniu. Nast瘼nie ucz瘰zcza豉 do Studium Nauczycielskiego w Solcu n/Wis陰. Potem uko鎍zy豉 Studium Nauczycielskie w Radomiu – kierunek; muzyka. Tytu magistra wychowania muzycznego uzyska豉 po uko鎍zeniu WSP w Kielcach. W 2004 r. Uko鎍zy豉 kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki i wychowania do 篡cia w rodzinie. Prac rozpocz窸a w Miejskiej Bibliotece w Zwoleniu. Nast瘼nie pracowa豉 w Publicznej Szkole Podstawowej w ζweczku Starym. Obecnie jest nauczycielem muzyki, plastyki, wychowania do 篡cia w rodzine i biblioteki w PG w Przy喚ku.  Stopie awansu: nauczyciel dyplomowany /XII-2006/ 
 

Barbara Zasada  Tytu magistra filologii polskiej uzyska豉 po uko鎍zeniu WSP w Cz瘰tochowie na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W 1999 r. uko鎍zy豉 Studia Podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2001 r. jest egzaminatorem OKE do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w cz窷ci humanistycznej. W 2004 r. uko鎍zy豉 kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Prac rozpocz窸a 01.09.1983 r. w Szkole Podstawowej w Przy喚ku, obecnie w PG w Przy喚ku jako nauczyciel j. polskiego.
Stopie awansu: nauczyciel mianowany 

                                                              

Nasza galeria
Zabawa choinkowa 2010

Admin: J. Kamionka