Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Dnia 24.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych obejmujących problem cyberprzemocy i zagrożeń świata wirtualnego sfinansowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  P. Jolanta Figurska – terapeuta uzależnień – przeprowadziła zajęcia we wszystkich klasach.Podczas spotkania pani trener, przy użyciu różnego rodzaju metod aktywizujących podjęła w przystępny i ciekawy sposób temat środków masowego przekazu czyli Internetu i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania.

Omówione zostały popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku.

Uczniowie zostali uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną do tego aby odpowiednio reagować w trudnych sytuacjach oraz przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać aby samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Pracownię Badań Społecznych SONDA w Krakowie. 

Warsztaty zostały sfinansowane z funduszy GKRPAiN.  08-05-2018, odsłon: 1862

   
Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 RDC

Admin: J. Kamionka